(O.M.)

Azi mi-a căzut în mână, participant fiind la o întrunire jubiliară oficială a unor distinşi militari, ultimul număr al ziarului Obsevatorul militar. O mulţime de amintiri mă leagă de ziar, ca produsul minţii şi străduinţelor unor eminenţi jurnalişti militari şi nu numai. Cu mai mult de un deceniu în urmă, ca urmare a capriciilor carierei, aproape doi ani am avut în responsabilitate şi destinul presei militare. Aici, un loc important era ocupat de Observator.

Apoi, sentimentele mele faţă de jurnalul armatei s-au răcit. Un proces lăuntric la care a contribuit din plin, în ultima vreme, transformarea sa într-un destoinic lăudător al strălucitelor performanţe de conducător care zăcuseră ani şi ani, neştiute, în trupul şi mintea domnului Gabriel Oprea.

După o pauză de circa doi ani, dacă tot l-am găsit, deschid ziarul. Şi, surprins de-a dreptul, mă trezesc rătăcind într-o lume criptică. În lumea abrevierilor ameţitoare, de nedezlegat pentru o minte mediocră ca a mea. Mă străduiesc din răsputeri să înţeleg ceva. Îmi şterg cu înverşunare ochelarii. Zadarnic.

De ce? Fiindcă aflu aici ceea ce nu mi-aş fi putut vreodată închipui. O altă limbă, dintr-o cu totul altă realitate. Iată, v-o citesc şi dumneavoastră! Mi se spune că aceia care termină un liceu militar sunt acum absolvenţi ai CML. Că BVM a avut un exerciţiu comun cu MARFOREUR american, iar Centrul de instrucţie CIL-FT a deschis exerciţiul MRE JIU-13. Se afirmă că Programul NATO NSIP ne-a asigurat 21 milioane euro, că la SUUMC s-au efectuat 65 intervenţii chirurgicale şi COA a desfăşurat un exerciţiu de testare SCCAN care a avut ca element de noutate executarea unei simulări sub conducerea CAOC cu participarea comună a COA şi CRC. Mai aflu, uimit, că grupa EOD a stârnit nori de fum şi mă bucur că Batalionul 1 CIMIC a asigurat instruirea a 32 de cursanţi din 8 ţări. Răsuflu uşurat că pachetul cu potenţial exploziv a fost îndepărtat de robotul EOD. Sunt mulţumit că  la întâlnirea cu liderii locali a participat şi FET iar LM a anunţat ca schimbă linia de producţie a JLTV, noul JTLM  asigurând un nivel de protecţie similar MRAP ului…O, nu, nu am reuşit listarea tuturor abrevierilor ce-mi violează, pagină de pagină, mintea. Şi sunt abia la jumătatea jurnalului!

Deşi comit o oareşcare sforţare, pot înţelege că dorim să fim ca americanii. Să avem uniforme asemănătoare, sisteme de instruire similare, armament compatibil, vocabular comun. Dar, pentru Dumnezeu, citesc un ziar care se adresează tuturor! Militarilor şi civililor, românilor şi americanilor, oltenilor şi ardelenilor, tinerilor şi vârstnicilor, orăşenilor şi sătenilor, doctorilor în ştiinţe militare şi elevilor, băieţi şi fete.

Domnilor redactori, riscaţi să înlocuiţi limba de lemn a regimului apus cu o altă limbă. La fel de fibroasă, de această dată cu esenţă evident  cosmopolit-panatlantică şi care vă alungă cititorii de limbă românească.

Şi e păcat. Este păcat pentru că între paginile aceluiaşi ziar am întâlnit şi fraze pline de vibraţie omenească, izvorâte din inimă, sincere şi pe înţeles. Cuvinte neabreviate  despre omenie, cinste, patriotism. Despre sufletul oştăşesc, pentru că (şi asta s-a uitat!), nu este militar adevărat acela care nu are un suflet curat.

Mai este păcat deoarece  în ziarul oglindă al Ministerului Apărării Naţionale nu am găsit nici măcar o propoziţie despre starea reală a Armatei, despre preocupări, realizări şi greşeli, despre cauze şi vinovăţii, despre gândurile neregizate ale soldatului şi despre simţămintele nefardate ale truditorului în uniformă.

P.S.  După cum cred că (mult mai deştepţi decât mine) aţi intuit tot timpul substanţa din spatele celorlalte abrevieri, (O.M) reprezintă abrevierea care ne ajută să descoperim, prin silogisme fireşti vocabularului de astăzi, ziarul Observatorul Militar.

 

Rating 3.00 out of 5
[?]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*