La fluturarea steagului secuimii. De luat aminte.

Pe portalul publicaţiei „Ziarişti online”, citesc lucrarea intitulată „SCHIMBAREA”. Este întocmită de către profesorul universitar doctor inginer Marian Rizea,  fost ofiţer de informaţii şi colonel în rezervă,  pe baza xerocopiilor filelor  Raportului Comisiei Senatoriale  privind evenimentele din decembrie 1989. Comisia, controversată prin componenţă şi rezultate, a fost condusa în prima faza de Sergiu Nicolaescu si apoi de Valentin Gabrielescu, ambii plecaţi dintre noi. Încercarea de a publica în întregime Raportul care cuprinde fapte şi mărturii şocante despre Revoluţia din decembrie 1989 a fost şi continuă să fie refuzată. Tocmai străduinţa de a înţelege motivele adevărate ale interzicerii prezentării publice a Raportului m-a determinat să citesc acum paginile “SCHIMBĂRII”.

Întâmplarea face ca demersul meu informaţional să se suprapună agitaţiei politico-mediatice născută ca urmare a aşa-zisei probleme a steagului ţinutului secuiesc. Steag care, sub fluturarea sa simbolică şi aparent inofensivă, ascunde grave atacuri revanşarde la unitatea teritorială a României şi la liniştea necesară poporului român pentru a-şi găsi drumul în sufocanta junglă europeană (şi transatlantică) de interese.

Fără a le comenta în vreun fel, am selectat pentru dumneavoastră din Raport informări şi concluzii ale serviciilor de informaţii române din chiar perioada premergătoare exploziei de violenţă din decembrie 1989. Asemănarea cu ceea ce se întâmplă azi, la aproape un sfert de secol, sub  pretextul pânzei auriu-albastru deschis, este izbitoare. Citiţi şi judecaţi singuri:

 

Ungaria acţionează intens pe diferite canale, inclusiv diplomatice, în mod ascuns şi descoperit, printr-o mare varietate de metode şi procedee îndeosebi acoperite, în scopul destabilizării situaţiei politice interne din ţara noastră, cu prioritate în Transilvania:

– ….conducerea ungară mai acţionează pentru internaţionalizarea problemei Transilvaniei, precum şi pentru izolarea politică şi economică a ţării noastre;

– …. a rezultat că Ungaria pregăteşte un amplu plan pentru iniţierea şi provocarea de demonstraţii ale minorităţii maghiare din ţara noastră în unele localităţi din Transilvania şi chiar la Bucureşti;

 Ungaria speră ca la demonstraţiile menţionate mai sus să fie atrase şi alte minorităţi naţionale de la noi, chiar şi români.” (M.Ap.N.-telegrama D. 10-015201 din 29 noiembrie 1989 ora 14.30).

– „Emigraţia maghiară din Occident şi cercurile guvernamentale de la Budapesta vehiculează cu deosebită insistenţă, făcând o largă popularitate prin mijloacele mass-media, ideea reanalizării în forurile internaţionale a statutului actual al Transilvaniei, urmărindu-se antrenarea etnicilor unguri din România la acţiuni pentru crearea unui stat independent sau autonom. Acţiuni diverse, deschise, de instigare la acte în sensul menţionat desfăşoară mai multe organizaţii naţionalist-iredentiste, dar mai ales Uniunea Ardeleană din Ungaria, înfiinţată în decembrie 1988 din iniţiativa unor intelectuali din ţara vecină… În comunicatul dat publicităţii în ziarul propriu „Informaţii ardelene”, în luna iunie 1989 de către sus-numita organizaţie, s-a susţinut deschisnecesitatea întemeierii unui Ardeal independent, neutru şi suveran. Gruparea este condusă de un parlament… având ca preşedinte pe Imre Cscpela, economist iar ca vicepreşedinţi pe Bela Pomogats, critic literar, Erno Raffay, specialist în istoria Transilvaniei, Mathyas Bajko, ziarist şi Janos Teleki, avocat. Ca preşedinte de onoare a fost ales Peter Pali Domokos, folclorist, specialist în etnografia secuilor şi ceangăilor…. Sub influenţa unor organizaţii naţionalist iredentiste ca Fundaţia Ungară pentru drepturile omului cu sediul la New York şi Institutul ungar al Universităţii din Toronto, în Occident şi Ungaria se desfăşoară acţiuni pentru crearea condiţiilor de proclamare a Transilvaniei independente. Semnificativ este şi faptul că în vara anului 1989 în Ungaria s-a realizat o înţelegere între Uniunea Mondială Transilvăneană, filiala din RFG a acesteia şi Uniunea Ardeleană din Ungaria, cu scopul de a acţiona pentru urgentarea proclamării autonomiei Transilvaniei şi înglobarea acesteia într-o aşa-zisă federaţie de tip elveţian. Pe poziţie similară se situează Alianţa mondială a bisericilor reformate, biserica reformată şi romano-catolică din Ungaria…. Tot mai des cetăţeni români de naţionalitate maghiară, mai ales intelectuali, aderă la ideea independenţei Transilvaniei şi atribuirea acestui teritoriu Ungariei.” (Dosar SRI / Nota UM0610, F.N., fila 62)

În Ungaria, există preocupări pentru folosirea mai intensă a Televiziunii în vederea propagării unor idei naţionalist-iredentiste precum şi pentru incitarea la activităţi ostile a populaţiei de naţionalitate maghiară din Transilvania. (D.S.S./Nolz 00420/782 din 04.11.1989.)

– „În ţara vecină (Ungaria n.n.) se află în faza de reconstituire lojele francmasonice, acţiune în care este puternic angrenat istoricul literar Pomogats Bela cunoscut pentru preocupările sale nationalist-iredentiste cu privire la Transilvania. Se apreciază că s-ar urmări o reorientare a activităţii acestei organizaţii şi axarea ei pe probleme revizioniste. (Dosar SRI / Nota UM0610 F.N. fila 65)

– „Cercurile reacţionare din Ungaria şi, în primul, rând biserica reformată, manevrează pe fostul preot Tökes Laszlo din Timişoara, antrenându-l în acţiuni naţionalist-iredentiste şi antiromâneşti. Încă din luna iulie 1988 a fost instigat să declanşeze acţiuni aşa zis contestatare deschise, în scopul atragerii asupra lui a unor măsuri din partea autorităţilor, care să-i creeze „statut de persecutat pe criterii naţionale şi religioase (Dosar SRJ/ Nota UM0610 F.N. fila 67)”

 

Vi se pare cunoscut? Desigur, acum contextul este altul. Poate şi relaţiile politico-militare bilaterale se află, azi, pe poziţii diferite. Dar, cu toată bunăvoinţa, nu putem evita constatarea că, în esenţa lor, acţiunile îşi păstrează caracterul. Iar scopul şi mijloacele par a fi  identice.  Din acest motiv, încercarea repetată de a arunca în banal astfel de manifestări, mi se pare iresponsabilă.

 

PS:  Pentru conformitatea celor citate mai sus, vezi: http://www.ziaristionline.ro/2013/01/29/ce-ascundea-sergiu-nicolaescu-sub-presul-revolutiei-un-ofiter-de-informatii-rupe-tacerea-raport-privind-actiunile-desfasurate-in-revolutia-din-decembrie-1989-i/  Va fi o lectură interesantă, chiar incitantă.

 

 

 

 

 

 

Rating 3.00 out of 5
[?]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*