Ianuarie 2021, prima confruntare cu „Marea Resetare”

Marea Resetare este recunoaşterea binevenită a faptului că această tragedie umană poate reprezenta o chemare la trezire (Antonio Guterres, Secretar General al ONU)

Nu este pentru prima dată în istorie când se sugerează trebuinţa unui nou început, inclusiv nevoia reorganizarii în totalitatea sa a lumii în care trăim. În numele acestei idei s-au declanşat războaie devastatoare, au fost aruncate la gunoi ideologii benefice omenirii, au fost dărâmate guverne, destrămate state, sacrificate milioane de vieţi şi schimbate din temelii destinele a miliarde de oameni.

Să ne pregătim pentru o nouă Mare Schimbare?

Elveţia, Geneva, 3 iunie 2020. Într-o conferinţă on-line dedicată organizării viitorului Forum Economic Mondial (FEM) din ianuarie 2021, aflaţi sub presiunea existenţei pandemiei COVID-19, participanţii au convenit ca tema centrală care va marca cel de al 51-lea meeting al FEM de la Davos să fie „Marea Resetare” („The Great Reset”). Organizată într-o configuraţie unică, cu participare fizică dar şi on-line, la reuniunea din frumosul oraş alpin elveţian urmează să participe lideri ai guvernelor, reprezentanţi de vârf ai lumii afacerilor, ai societăţii civile, ai unor alte organizaţii interesate de evoluţia economiei mondiale, de pe întregul glob şi nu numai.

În anul 2021, pentru prima dată în istoria sa, la lucrările FEM de la Davos vor avea acces mii de tineri din aproape 400 mari oraşe ale lumii. Prin intermediul internetului, ei vor fi interconectaţi cu liderii prezenţi la lucrări. Se urmăreşte astfel ca la dialogul din sală să aibă acces, în direct, reprezentanţii masei largi a cetăţenilor, în principal a tinerilor. Se mai intenţionează ca, prin mobilizarea exemplară a mass-media, milioane de oameni să fie informaţi asupra problemelor puse în discuţie şi, eventual, să-şi poată exprima punctele de vedere în dialog direct cu participanţii a reuniune.

Începutul de an 2021, asupra căruia din punct de vedere epidemiologic persistă încă incertitudinea, ne va arăta în ce măsură au putut fi traduse în practică generoasele intenţii ale organizatorilor.

Asupra problemei Marii Resetări, tema unică a viitorului summit de la Davos, s-au pronunţat deja personalităţi de primă mărime ale timpului nostru. Cuvintele lor par a încerca să ne convingă că Marea Resetare este absolut necesară, chiar benefică pentru viitorul fiecăruia dintre noi.

  • Economistul Muhammad Yunus, posesor al Premiului Nobel pentru Pace, Bangladesh: „Pandemia coronavirus a dat lumii şansa să reflecteze şi să ia decizii de o îndrăzneală scandaloasă pentru a crea o nouă ordine unde să nu este încălzire globală, concentrare a bogăţiei şi şomaj (…) După cum am spus, există şansa, corona ne-a oferit o şansă să reflectăm… În condiţii normale nu am fi acordat atenţie tuturor acestor lucruri. Suntem prea ocupaţi să facem bani”
  • Prinţul de Wales: „Pentru a ne asigura viitorul şi pentru a prospera, noi trebuie să evoluăm în privinţa modelului nostru economic şi, în centrul realizării unor valori globale, să punem popoarele şi planeta. Dacă ar fi să învăţăm o lecţie critică de la această criză, aceasta este că trebuie să aşezăm natura în centrul preocupărilor noastre. Pur şi simplu să nu mai irosim timp”
  • Profesorul Klaus Schwab, Preşedinte Executiv şi fondator al FEM: „O Mare Resetare este necesară pentru a construi un nou contract social menit să onoreze demnitatea fiecărei fiinţe umane. Criza globală de sănătate a arătat în toată goliciunea sa cât de nesustenabil este bătrânul nostru sistem în ceea ce priveşte coeziunea socială, lipsa oportunităţilor şi incluziunii egale. Nu putem întoarce spatele relelor rasimului şi discriminării. Trebuie să construim în acest nou contract social responsabilitatea noastră integraţionalistă, să ne asigurăm că  trăim mai presus de aşteptările tinerilor (…) COVID-19 a accelerat trecerea noastră în era celei de a patra revoluţii industriale. Trebuie să ne asigurăm că noile tehnologii din lumea digitală, biologică şi psihică păstreză omul în centru şi servesc societăţii în întregul său, asigurând tuturor un acces corect”
  • Antonio Guterres, Secretarul General al ONU: „Marea Resetare este recunoaşterea binevenită a faptului că această tragedie umană poate reprezenta o chemare la trezire”

Care este esenţa Marii Resetări?

Pe site-ul oficial al FEM sunt enumerate câteva dintre ideile de bază ale „Resetării” precum şi liniile directoare care vor marca trecerea economiei mondiale prin ceea ce, cu o oarecare emfază, s-ar numi Marea Resetare:

  • „Marea Resetare” reprezintă obligaţia de a construi, împreună şi urgent, fundaţia sistemului nostru economic şi social pentru un viitor mult mai echitabil, durabil şi optimist.
  • „Marea Resetare” impune un nou contract social centrat pe demnitatea umană, pe justiţie socială şi în care progresul societăţii să nu se afle în urma dezvoltării economice.
  • Criza de sănătate globală a marcat o ruptură de lungă durată în economiile şi societăţile noastre, şi a creat o criză socială care necesită în mod urgent locuri de muncă decente.

Substanţa Marii Resetări a fost surprinsă sintetic şi în declaraţia Directorului Executiv al FEM, Klaus Schwab: „ Avem numai o planetă şi cunoaştem că schimbarea climei poate conduce la următorul dezastru global însoţit de consecinţe mult mai dramatice pentru omenire. În intervalul scurt care ne mai rămâne trebuie să decarbonizăm economia şi să aducem felul în care gândim şi comportamentul nostru încă o dată în armonie cu natura.”

Ar fi o greşeală de neiertat să considerăm că ideea Marii Resetări aparţine exclusiv FEM, o organizaţie non-profit elveţiană. O naivitate la fel de mare ar fi să credem  că Resetarea se va rezuma la aducerea economiei mondiale (ajunsă deja în stadiul de factor principal al distrugerii mediului natural) în armonie cu natura.

Privind înspre înaltele personalităţile politice care s-au pronunţat în favoarea Marii Resetări, pare că “Resetarea” se vrea a fi ceva mai mult dcât o simplă restructurare economică dictată de o situaţie de moment.  Descoperim printre cei 1430 de înscrişi la cuvânt nu numai economişti, dar şi formatori de opinie ori lideri ai unor organizaţii în mai mică legătură cu economia concretă. Prin urmare nu ne este dificil să înţelegem că miza Marii Resetări depăşeşte cu mult ceea ce ni se arată acum. Poate că adevărata intenţie a lansării acestei mari provocări este rezumată într-o singură propoziţie. Este propoziţia rostită tot de prof. Klaus Schwab: “In short, we need a ‘Great Reset’ of capitalism.” (“Pe scurt, noi avem nevoie de o “Mare Resetare” a capitalismului”)

Ce se află dincolo de “The Great Reset”?

Având în minte declaraţia de mai sus, brusc, ni se ridică ceaţa de pe ochi şi zărim în toată grozăvia sa adevărata, uriaşa, dimensiune a conceptului “The Great Reset”! Ştergerea şi rescrierea unui sistem atât de amplu cum este capitalismul ne aruncă în cu totul altă dimensiune a ambiţiilor. Practic, pare a se intenţiona remodelarea întregului sistem economic bazat pe proprietatea privată şi pe piaţa liberă. Economia de piaţă fiind aceea care dictează unde să investeşti, ce să produci, care să fie preţurile practicate în schimburile de bunuri şi servicii. În ultimă instanţă, ceea ce se vrea schimbat este Capitalismul, motorul vehiculului care azi poartă omenirea spre viitor! Este el depăşit? A sosit timpul să-l aruncăm la gunoi? Cu ce îl vom înlocui?

Fără a ne aventura pe terenul atât de alunecos al speculaţiilor specifice teoriilor conspiraţiei, nu putem trece cu vederea gigantica dimensiune a ceea ce s-a numit deja Marea Resetare şi, de asemenea, nu putem ocoli gândul că “The Great Reset” reprezintă numai o parte a unui program mai larg. A unui plan care are în vedere resetarea bazelor, a structurii întregii societăşi omeneşti aşa cum o cunoaştem noi azi.

Există o mulţime de semne care ne conduc spre această concluzie. Iar timpul până la care ne vom confrunta cu efectele funcţionării mecanismului în care Marea Resetare reprezintă doar o minusculă rotiţă se scurtează cu fiecare zi care trece.

Rating 3.00 out of 5
[?]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*